Krioterapia i leczenie włókniaków

Krioterapia to nowy rodzaj leczenia, który wykorzystuje ciekły azot do zamrażania komórek nowotworowych. Jest bezpieczniejsza niż podtlenek azotu i N20, ponieważ temperatura ciekłego azotu jest znacznie niższa. Temperatura, w której niszczone są komórki wynosi -60degC. Natomiast temperatura podtlenku azotu wynosi -195degC, a N20 -89degC.

Krioterapia przezskórna

Krioterapia przezskórna to mało inwazyjna terapia, która wykorzystuje hel i gaz argon do usuwania zmienionych chorobowo miejsc. Zabieg jest bezpieczny i nie uszkadza struktur kolagenowych w danym obszarze. Zabieg jest również stosunkowo szybki. W niektórych przypadkach może nawet zmniejszyć ból, z szybkim czasem rekonwalescencji. Procedura ma również niewiele skutków ubocznych i może być wykonywana w znieczuleniu miejscowym.

Technika ta była stosowana w leczeniu wielu rodzajów guzów tkanek miękkich. Nie jest ona jeszcze zatwierdzona do stosowania na narządach. Wykazała jednak obiecujące wyniki w niektórych małych populacjach. Ma potencjał zmniejszenia bólu i zmniejszenia liczby powikłań, co jest kluczowe w leczeniu guzów tkanek miękkich.

Krioterapia przezskórna jest procedurą mało inwazyjną, która powoduje minimalny ból. Jest odpowiednia dla pacjentów z zaawansowanymi guzami, które nie odpowiedziały na inne formy leczenia. Krioterapia może być stosowana w leczeniu guzów desmoidalnych. Skuteczną opcją może być krioterapia prowadzona za pomocą ultradźwięków.

Kriochirurgia jest alternatywą dla operacji u niektórych pacjentów z nieresekcyjnymi włókniakami. Jej wszechstronność oznacza, że można ją dostosować do wielu sytuacji. Jest bezpieczna i może być stosowana przez lekarzy środowiskowych. Kriochirurgia daje trwałe wyniki i ma dobry wygląd zewnętrzny. Technika jest powtarzalna. Może być bezpiecznie wykonywana w przypadku włókniaków piersi. Daje bardzo szczegółowy obraz poza granicami guza i wykazano, że jest bardzo skuteczna w zmniejszaniu wielkości guza. Pacjentki, które były leczone krioterapią, osiągnęły dobry wynik i nie wymagały drugiego zabiegu operacyjnego.

W 2020 roku planowana jest publikacja jednoośrodkowego RCT. W badaniu porównana zostanie krioterapia z chirurgią. Pierwotną miarą wyniku będzie endoskopowe uwolnienie powięzi podeszwowej. Zakres skali wynosi 0-100, a wyższe wyniki wskazują na lepsze rezultaty. Dlatego pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed poddaniem się jakiejkolwiek procedurze.

Krioablacja jest alternatywną małoinwazyjną procedurą ratunkową po pierwotnej radioterapii. Istnieje kilka czynników, które wpływają na wynik leczenia. Jednym z takich czynników jest posiadanie poziomu PSA wyższego niż 10 ng/mL przed krioablacją, wynik w skali Gleasona równy 8 lub wysokie ryzyko wystąpienia przetoki moczowodowo-odbytniczej. Innym czynnikiem ryzyka jest posiadanie guza, który rozprzestrzenił się na drugą stronę ciała.

Efekty uboczne

Krioterapia i leczenie włókniaków może powodować różne efekty uboczne. Pacjenci mogą odczuwać ból, który może utrzymywać się do 24 godzin po zabiegu. Mogą również doświadczyć sączenia lub obrzęku. Po tym czasie, leczony obszar będzie się goić. Efekty uboczne są często tymczasowe i mogą być zminimalizowane poprzez przyjmowanie środków przeciwbólowych przed zabiegiem. Krioterapia nie jest zalecana dla pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub innymi chorobami serca. Osoby z chorobami układu oddechowego lub serca powinny zachować szczególną ostrożność podczas tego zabiegu. Niektóre zmiany chorobowe mogą wymagać kilku zabiegów w celu zakończenia leczenia.

Kriochirurgia to mało inwazyjna procedura, która wykorzystuje ciekły azot do zamrożenia komórek nowotworowych. W wielu przypadkach jest to alternatywa dla operacji. Ta minimalnie inwazyjna procedura okazała się skuteczna w kontrolowaniu zarówno zlokalizowanych, jak i przerzutowych guzów. Ma również dodatkową korzyść w postaci usunięcia guza, dzięki czemu chemioterapia i radioterapia mogą być przeprowadzane bezpieczniej.

Oprócz zapobiegania rozprzestrzenianiu się włókniaków, krioterapia może pomóc w leczeniu rozrostów skóry. W niektórych przypadkach może ona całkowicie wyeliminować narośl, co eliminuje potrzebę stosowania alternatywnych metod leczenia lub operacji. Ponadto, krioterapia jest niezawodną metodą leczenia kobiet w ciąży z brodawkami anogenitalnymi.

Kriochirurgia wykorzystuje destrukcyjne działanie niskich temperatur na komórki. Zimno niszczy komórki, co powoduje ich obumieranie. Stosowana metoda różni się w zależności od lokalizacji nieprawidłowej tkanki. W metodach zewnętrznych stosuje się urządzenie rozpylające lub wacik, natomiast w metodach wewnętrznych wykorzystuje się krioprobówkę, którą wprowadza się przez nacięcie.

Po krioterapii pacjenci zwykle pozostają bezobjawowi przez rok. Tak długo, jak leczenie jest dobrze tolerowane, pacjent może spodziewać się bardzo dobrego gojenia się ran. Kriochirurgia jest zabiegiem małoinwazyjnym, co oznacza, że nie ma ryzyka uszkodzenia okolicznych tkanek. Zabieg nie wymaga pobytu w szpitalu ani znieczulenia, dzięki czemu pacjent może być przytomny przez cały czas trwania procedury.

Krioterapia może prowadzić do szeregu skutków ubocznych. Może zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworów skóry oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworów skóry typu non-melanoma. W niektórych przypadkach może nawet spowodować rozprzestrzenienie się guza.

Czy jest on łagodny?

Chociaż włókniaki mogą wydawać się nieszkodliwe, mogą powodować zauważalne objawy i problemy kosmetyczne. Mogą być również bolesne i mieć wpływ na życie danej osoby. W takich przypadkach lekarz może zalecić zabieg chirurgiczny w celu usunięcia guza. Istnieje kilka opcji chirurgicznych dla włókniaków, w tym wycięcie, dermabrazja, i biopsji. Ryzyko związane z tymi zabiegami zależy od lokalizacji i rodzaju włókniaka.

Włókniaki to nienowotworowe narośla, które mogą powstać w dowolnym miejscu na ciele. Zazwyczaj nie dają objawów, ale mogą przeszkadzać w wykonywaniu codziennych czynności. Mogą być również nazywane włókniakami, mięśniakami lub miofibromami. Włókniaki są zbudowane z tkanki włóknistej i powstają, gdy komórki rosną zbyt szybko.

Włókniak na spodzie stopy może utrudniać chodzenie lub stanie. Włókniaki zwykle nie są poważne, ale mogą być bolesne, ale jeśli stają się wyniszczające, powinny zostać zbadane przez lekarza. Chociaż guzy te nie zagrażają życiu, powinny być sprawdzone przez lekarza, ponieważ mogą być oznakami poważniejszej choroby lub nawet raka.

Czy jest to mniej traumatyczne niż otwarta operacja?

Krioterapia jest stosunkowo niewielkim zabiegiem chirurgicznym, który nie wymaga otwartego nacięcia. Pacjenci zazwyczaj wracają do domu po zabiegu w ciągu jednego dnia. Jednak niektórzy pacjenci mogą potrzebować więcej czasu na powrót do zdrowia po tej procedurze. Zabieg jest dobrym wyborem dla pacjentów, którzy chcą zminimalizować ryzyko bólu i krwawienia.

Podobne tematy