Usunięcie migdałków za pomocą elektrochirurgii

Zabieg ten jest mniej inwazyjnym sposobem usuwania powiększonych migdałków. Polega na zastosowaniu zjonizowanej soli fizjologicznej, która bez użycia ciepła rozbija wiązania molekularne. Proces może być przeprowadzony u pacjentów cierpiących na przewlekłe infekcje lub powiększone migdałki. Charakteryzuje się również niskim efektem termicznym, dzięki czemu wymaga mniejszej opieki pooperacyjnej.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z hairandbeauty.pl

Koblacja jest milszą, łagodniejszą metodą tonsillektomii

Metoda koblacji tonsillektomii wykorzystuje urządzenie o częstotliwości radiowej i sól fizjologiczną do wycięcia migdałków. Chociaż koblacja nie jest lepszą metodą niż tradycyjna tonsillektomia, jest uważana za łagodniejszą. Procedura jest droższa niż tradycyjna technika i wymaga specjalnego sprzętu. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że zmniejsza ona ból związany z tonsillektomią.

Po zabiegu pacjent jest zabierany do sali pooperacyjnej i monitorowany przez pielęgniarkę. Jeśli tempo odzyskiwania jest powolne, pacjent może zostać na noc. Wynika to z faktu, że okolica migdałków może krwawić w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu. Gdy pacjent odzyskał wystarczająco dużo, może on lub ona wrócić do domu. Członek rodziny lub przyjaciel powinien towarzyszyć pacjentowi w domu.

Chociaż koblacja nie jest tak bolesna jak tradycyjna tonsillektomia, nadal nie jest lepsza od elektrochirurgii. Procedura ta wykorzystuje niższą temperaturę i energię o częstotliwości radiowej. Dlatego też pacjenci powinni odczuwać mniejszy ból i szybciej wracać do zdrowia. Metoda COBLATION pozwala również na mniejsze uszkodzenie pobliskich tkanek.

Ten rodzaj operacji jest nowy i wymaga dalszych badań. W niedawno przeprowadzonym badaniu porównano tonsillektomię koblacyjną z tradycyjną tonsillektomią, aby sprawdzić, czy zmniejsza ona ból pooperacyjny, krwotok pooperacyjny i czas operacji. W badaniu wzięło udział 94 pacjentów po tonsillektomii i tonsillektomii od czerwca 2007 do grudnia 2008 i randomizowano ich do grup kontrolnych i interwencyjnych. Przed randomizacją pacjenci wyrazili świadomą zgodę.

Koblacja jest bardziej przyjaznym, precyzyjnym sposobem usuwania migdałków. Wykorzystuje ona niskotemperaturową energię o częstotliwości radiowej oraz naturalny roztwór soli. Procedura ta jest delikatniejsza od tradycyjnych technik i nie niesie ze sobą ryzyka uszkodzenia termicznego. Pacjent po zabiegu może wrócić do domu i wkrótce po zabiegu wznowić normalne czynności.

Migdałki to przypominająca limfę tkanka miękka znajdująca się w tylnej części gardła. Gdy są zdrowe, odgrywają istotną rolę w zwalczaniu infekcji i regulowaniu funkcji immunologicznych. Jednak gdy są zainfekowane lub powiększone, mogą przeszkadzać w normalnym oddychaniu i odprowadzaniu wody z nosa/nosa. Zabieg tonsillektomii może pomóc pacjentowi lepiej spać i łatwiej oddychać.

Usuwa powiększone migdałki

Elektrochirurgia to zabieg chirurgiczny, który usuwa powiększone migdałki i migdałki. Przy użyciu cienkiej warstwy zjonizowanej soli fizjologicznej, energia przenosi się do tkanki i zakłóca wiązania molekularne. Procedura może usunąć wszystkie lub część migdałków, w zależności od stanu i ciężkości infekcji. Może również leczyć przewlekłe infekcje i zmniejszyć ból pooperacyjny.

Istnieją dwa główne rodzaje tonsillektomii. Tradycyjna metoda wykorzystuje skalpel do usunięcia migdałków, podczas gdy młody pacjent jest w znieczuleniu ogólnym. Zabieg można również wykonać za pomocą elektrokauteryzacji, która wykorzystuje prąd elektryczny do wypalenia tkanki migdałka. Zazwyczaj jednak migdałki nie są całkowicie usuwane, a zabieg może spowodować uraz termiczny otaczających tkanek.

Elektrochirurgia ewoluowała w czasie. Rozpoczęła się w latach 40. ubiegłego wieku, kiedy migdałki kojarzono z zakażeniami. Praktyka tonsillektomii zmniejszyła się, gdy antybiotyki stały się powszechnie dostępne, a częstość występowania zapalenia migdałków spadła. Ostatnio opracowano nowe metody, które udoskonaliły procedurę, w tym zastąpiły termin „migdałek” terminem „migdałki”.

W latach 50. XX wieku tonsillektomia była niemal standardowym postępowaniem u dzieci. Obecnie jednak zakażone migdałki są rzadsze, a obturacyjne zaburzenia snu są częstszym powodem tonsillektomii. Dzieci, które są zbyt młode, aby mieć usunięte migdałki mogą skorzystać z adenotonsillectomii. Istnieją jednak pewne zagrożenia związane z tą procedurą, w tym krwawienie i ból pooperacyjny.

Powrót do zdrowia po zabiegu tonsillektomii jest bolesny. Ważne jest, aby ograniczyć aktywność fizyczną i jeść miękkie pokarmy po zabiegu. Obszar, w którym usuwane są migdałki ma mnóstwo nerwów i jest wrażliwy. Okres rekonwalescencji może trwać kilka tygodni. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból gardła, bóle głowy i ból ucha. Lekarz przepisze leki przeciwbólowe, aby złagodzić ewentualny dyskomfort.

W niektórych przypadkach pacjenci mogą mieć przewlekłe zapalenie migdałków lub trwającą infekcję. Może to utrudniać przełykanie pokarmów i powodować trudności w oddychaniu. W niektórych przypadkach tonsillektomia jest konieczna, jeśli migdałki powodują przewlekłe problemy, takie jak trudności z połykaniem i oddychaniem.

Elektrochirurgia może skrócić czas potrzebny na wykonanie tonsillektomii. Zmniejsza również ryzyko zakażenia. Pacjenci mogą mieć białawą skorupę lub strup po zabiegu. Strupki odpadną po zagojeniu się tkanki.

Istnieje kilka technik stosowanych do usuwania powiększonych migdałków i migdałków. Dwa najczęstsze podejścia chirurgiczne to elektrokauteryzacja, chirurgia rotacyjna i mikrodebrider. Elektrokauteryzacja jest najczęstszą metodą usuwania, a większość chirurgów jest przeszkolona do stosowania elektrokauteryzacji. Wybór techniki będzie jednak zależał od chirurga wykonującego zabieg.

Elektrochirurgia jest doskonałym sposobem na usunięcie powiększonych migdałków. Istnieją jednak zagrożenia i powikłania związane z tą procedurą. Najczęstszym ryzykiem jest znaczny ból pooperacyjny. Zgłaszano również ryzyko wtórnego krwotoku.

Zmniejsza krwotok pooperacyjny

W nowym badaniu stwierdzono, że elektrochirurgia zmniejsza krwotok pooperacyjny po usunięciu migdałków. Elektrochirurgia może być wykonywana w tym samym czasie co standardowa operacja, aby zmniejszyć ryzyko krwotoku pooperacyjnego. Badacze użyli niemieckiej produkcji monopolarnego elektrokautera forceps ustawionego na 40 do 50 W podczas tonsillektomii. Używali również worka z piaskiem pomiędzy ramieniem i głową pacjenta, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję gardła.

Jednym z najbardziej obawiających się powikłań tonsillektomii jest krwotok pooperacyjny. Krwawienie to może wystąpić w ciągu pierwszych 24 godzin po zabiegu lub podczas wyciskania escharu. Chociaż elektrochirurgia istotnie zmniejszyła krwotok pooperacyjny, nie eliminuje całkowicie tego ryzyka.

W pracy autorzy przeanalizowali dane z ośmiu badań wieloośrodkowych. Stwierdzili, że elektrochirurgia istotnie zmniejszyła krwotok pooperacyjny po tonsillektomii. Wskaźnik pierwotnego krwotoku pooperacyjnego wynosił 1,13% w przypadku elektrochirurgii, podczas gdy w przypadku dysekcji z zimną hemostazą wynosił 5,37%.

Elektrochirurgia jest bezpieczniejsza i szybsza od zimnej dysekcji oraz wiąże się z mniejszą liczbą powikłań. Zmniejsza ból pooperacyjny nawet o 80 proc. W badaniu wzięło udział 534 pacjentów poddanych tonsillektomii. Pacjentów oceniano pod kątem bólu pooperacyjnego, krwotoku pooperacyjnego oraz częstości występowania nudności i wymiotów.

Inną techniką, która staje się coraz bardziej popularna w przypadku tonsillektomii, jest system spawania termicznego. Jest on zatwierdzony przez FDA i wykorzystuje zlokalizowaną głowicę, która używa ciepła do podziału tkanek. To ciepło powoduje denaturację komórek i tworzenie plomb. Ta nowa technologia jest mniej inwazyjna niż tradycyjna chirurgia i wymaga mniejszego bólu pooperacyjnego.

Oprócz tradycyjnych technik elektrochirurgii opracowano inne nowoczesne metody zmniejszające krwotok pooperacyjny. Na przykład Hong i wsp. nie stwierdzili statystycznie istotnej różnicy między ablacją prądem o częstotliwości radiowej a kauteryzacją monopolarną. Badacze stwierdzili również, że obie techniki skutkowały podobnym ogólnym odsetkiem krwotoków pooperacyjnych wynoszącym 2,0 procent.

U pacjentów poddawanych elektrochirurgii rzadziej występuje krwotok pooperacyjny po tonsilektomii w porównaniu z technikami tradycyjnymi. Do zebrania danych o pacjentach wykorzystano wcześniej opracowany kwestionariusz. Dane te obejmowały wiek, płeć, stan cywilny i choroby przewlekłe. Ponadto oceniano punktację bólu uczestników oraz odsetek krwotoków pooperacyjnych.

Podobne tematy