Rehabilitacja po krioterapii

Krioterapia jest formą łagodzenia bólu, która naśladuje działanie zimna w zimie. Zimno pomaga odsunąć krew od obszaru docelowego i pomaga ograniczyć produkcję cytokin zapalnych. Zapalenie może być bolesne i prowadzić do obrzęku. Ograniczając produkcję cytokin zapalnych, krioterapia jest uważana za bezpieczną i skuteczną metodę leczenia bólu.

Rehab po zabiegu krioterapii

Krioterapia jest skuteczną terapią na wiele dolegliwości fizycznych, a szczególnie przydatna jest dla pacjentów przechodzących rehabilitację po poważnym urazie. Proces działa poprzez obniżenie metabolizmu i zapobieganie dalszym uszkodzeniom otaczających komórek i tkanek – te dane są skutkiem badań redakcji strony drkaczor.pl. Skutkuje to zmniejszeniem bólu i stanu zapalnego, co pozwala pacjentom na szybszy powrót do normalnej aktywności. Pacjenci często zgłaszają zmniejszenie bólu mięśniowo-szkieletowego i zwiększone poczucie energii po poddaniu się krioterapii. Efekty krioterapii są kumulatywne, co oznacza, że rezultaty będą się nawarstwiać.

Chociaż FDA nie zatwierdziła krioterapii do stosowania w chorobach przewlekłych, specjaliści medyczni badają tę metodę jako narzędzie do przywracania zdrowia. Badania są niespójne, ale niektóre badania pokazują, że może ona poprawić funkcjonowanie mięśni i zmniejszyć markery stanu zapalnego.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem

Pacjenci z rakiem i innymi chorobami często korzystają z krioterapii, która polega na zamrażaniu guza argonem lub ciekłym azotem w celu zniszczenia chorej tkanki. Proces ten jest przeprowadzany z wykorzystaniem obrazowania, a specjalna igła zwana krioprobówką jest używana do dostarczania zimna do guza. Proces obejmuje powtarzające się cykle zamrażania i rozmrażania w celu wytworzenia intensywnego zimna, które niszczy tkankę nowotworową. Procedura ta jest stosowana w leczeniu wielu rodzajów raka, w tym glejaków i mięsaków.

Istnieją pewne potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa po zabiegu krioterapii. Do zagrożeń tych należy zaliczyć uduszenie. Niski poziom tlenu w pomieszczeniu do krioterapii może spowodować uduszenie, co może prowadzić do utraty przytomności. Inne zagrożenia to odmrożenia, oparzenia i urazy oczu. Dopóki FDA nie zatwierdzi tego zabiegu, nie ma badań naukowych potwierdzających jego bezpieczeństwo.

Korzyści

Krioterapia jest naturalnym, nieinwazyjnym zabiegiem. Polega na zastosowaniu ekstremalnie zimnego powietrza, które składa się z mgły azotowej. Jest to składnik 70% atmosfery, dzięki czemu jest zarówno bezpieczny, jak i skuteczny. Wywołuje również naturalną reakcję, dzięki której świeży tlen i składniki odżywcze dostają się do organizmu przez krwiobieg. Korzyści płynące z krioterapii sięgają od poprawy bólu i stanu zapalnego po zwiększenie poziomu energii.

Krioterapia pomaga mięśniom szybciej się regenerować i zapobiega urazom, zwłaszcza u sportowców, którzy angażują się w aktywności fizyczne mogące powodować kontuzje. Ponieważ mięśnie nie posiadają termoreceptorów, krioterapia ma minimalny wpływ na przepływ krwi. Zmniejsza jednak zapotrzebowanie metaboliczne, dzięki czemu krew może nadal dostarczać składniki odżywcze do uszkodzonych tkanek. Krioterapia jest również przydatna dla sportowców po treningu, aby zrelaksować i ukoić obolałe mięśnie.

Skuteczność

Zastosowanie krioterapii do rehabilitacji po leczeniu zostało udowodnione w kilku obszarach. Wykazano, że pomaga na ból, stan zapalny i stres oksydacyjny. Hamuje również przekazywanie włókien bólowych i zmniejsza obrzęk. Czynniki te mogą pomóc w poprawie ogólnej jakości życia.

Skuteczność krioterapii w rehabilitacji po SM wykazano w niewielkiej grupie pacjentów z SM. W badaniu przeprowadzonym przez Millera i wsp. stwierdzono, że u pacjentów z SM nastąpiła poprawa w zakresie ruchu i zmniejszenie aktywności choroby po zastosowaniu leczenia za pomocą WBC o temperaturze od -110 do -160 stopni C. Wyniki pacjentów w Rivermead Motor Assessment i Multiple Sclerosis Impact Scale uległy poprawie, a Expanded Disability Status Scale, Multiple Sclerosis Impact Scale i inne miary aktywności choroby uległy zmniejszeniu.

Krioterapia jest metodą leczenia bólu mięśni, zaburzeń stawów i urazów sportowych. Wykazano również, że przyspiesza proces regeneracji po wysiłku fizycznym. Zastosowanie okładów z lodu na kontuzjowany mięsień zwiększa krążenie krwi i przyspiesza gojenie. Naukowcy stwierdzili również, że krioterapia zwiększa funkcjonowanie mięśni i zmniejsza markery stanu zapalnego.

Zalecenia

Wiele schorzeń zdrowotnych można leczyć poprzez krioterapię, która polega na wystawieniu na działanie skrajnie niskich temperatur przez krótki okres. Zabieg ten wzmacnia układ odpornościowy i aktywuje wiele procesów ustrojowych. Poprawia również krążenie krwi i zwiększa produkcję endorfin i serotoniny. Może również uzdrowić części ciała, które są uszkodzone lub nie funkcjonują prawidłowo. Jednak przed rozpoczęciem krioterapii pacjenci powinni skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Chociaż krioterapia jest najczęściej stosowana w leczeniu raka, jest również skuteczna w zmniejszaniu stanów zapalnych i leczeniu niektórych stanów zdrowia psychicznego. Chociaż to ostatnie twierdzenie nie jest w pełni potwierdzone przez badania, wstępne badania sugerują, że krioterapia może pomóc osobom cierpiącym na depresję i lęk. W rzeczywistości, jedno z badań z 2008 roku wykazało, że pacjenci leczeni krioterapią doświadczyli znacznej poprawy w zakresie tych objawów, która była znacznie większa niż u osób, które nie poddały się zabiegowi.

Podobne tematy